سیستم امتیاز گیری

(1 امتیاز = 4 T)

0
امتیازات
تومان0.00

شما میتوانید امتیازهای کسب شده خود را به کیف پول خود در سایت انتقال داده و برای این منظور فعالیتهای خود را در زیر ببینید.

برای شروع امتیازگیری باید ثبت نام و یا وارد سایت شوید.

10 امتیاز کسب شده از پخش آهنگ
6 امتیاز کسب شده از نوشتن نظر
15 امتیاز برای آپلود آهنگ جدید
6 امتیاز برای جواب دادن به نظر
10 امتیاز برای پسندیدن یک آهنگ
10 امتیاز برای نپسندیدن یک آهنگ
10 امتیاز برای پسندیدن یک نظر
16 امتیاز برای ایجاد لیست پخش
14 امتیاز برای انتشار مجدد آهنگ
17 امتیاز برای دانلود آهنگ
10 امتیاز برای پسندیدن نظر بلاگ
10 امتیاز برای نپسندیدن نظر
10 امتیاز برای نپسندیدن نظر در بلاگ
7.5 امتیاز برای وارد کردن آهنگ از
29 امتیاز برای بروزرسانی عکس کاربر
25 امتیاز برای خرید آهنگ
36 امتیاز برای ارتقاء حساب کاربری
24 امتیاز برای نقد یک آهنگ
18 امتیاز برای گزارش آهنگ
18 امتیاز برای گزارش نظر
15 امتیاز در افزودن در لیست پخش
29 امتیاز برای بروزرسانی عکس نمایه

:: / ::