بانو سوگل خجسته

من از کودکی به تهران امدم و با فرهنگ اینجا بزرگ شدم اما ارادت و حس علاقه ام به زادگاهم هیچگاه کمرنگ نشد.

زمانی که به هنرستان امدم در هنرستان تنها موسیقی کلاسیک ایرانی و غربی تدریس میشد و من تصمیم گرفتم بعد از تسلط بر موسیقی ایرانی به پژوهش در خصوص موسیقی بلوچ بپردازم و ریشه ی تفکراتم را در این موسیقی بجویم و با استفاده از تاثیراتی که این موسیقی و فرهنگ بر من و تفکراتم گذاشت ، ایده ها و طرح های هنری ام را پردازش و به مرحله انجام برسانم .

بی شک این ایده ها متاثر از قومیت و فرهنگ من است. و انچه مسلم است به دلیل پاره ای تعصبات منطقه نتوانستم موسیقی را در زادگاهم دنبال کنم ازین رو برای تحقق اهداف موسیقایی ام تهران را برای تحصیل موسیقی انتخاب کردم.

حضور بانوان در عرصه ی هنر همیشه با مشکلات بی شماری مواجه بوده مشکلاتی از قبیل مخالفت خانواده ، جامعه یا یک قوم خاص اما به نظر بنده بانوان سرزمینمان تنها با ممارست ، پیگیری، صبر و شکیبایی و بالفعل کردن استعداد ها و نشان دادن قدرتشان در تمامی عرصه های هنری میتوانند بر این مشکلات به مرور زمان فائق ایند.

۱۷