ده گاف بزرگ در هالیودد!

شما با دیدن عکس ها و خواندن متن آن ها در خواهید یافت که حتی در بالاترین سطوح کاری نیز می تواند کاستی هایی وجود داشته باشد.

برای آنکه رز جک را از دستبند نجات دهد، وی محفظه شیشه ای حاوی تبر را می شکند.

تمام شیشه یکجا پایین می ریزد، اما هنگامی که او تبر را بر می دارد، شیشه دوباره به جای خودش باز گشته است.

کیت وینسلت در تایتانیک

هنگامی که رُز در حال نگاه کردن به کشتی است، ما یک خال را روی گونه چپ او مشاهده می کنیم،

اما این خال در صحنه بعدی جا به جا شده و به سمت راست می رود.

تایتانیک

در صحنه ای که فلین به قصر راپانزل می آید «مادِر گوتل» با استفاده از خنجر خود وی را زخمی می کند.

اما پس از آن هیچ خونی روی خنجر دیده نمی شود. البته توضیح مناسبی برای این اشتباه وجود دارد:

به خاطر رتبه بندی فیلم نباید هیچ نوع خونی در انیمیشن دیده می شد.

گیسو کمند

هنگامی که فلین در حال مرگ است، راپانزل در کنار وی قرار دارد.

وقتی که وی موهای راپانزل را لمس می کند، شاهد آن هستیم که دیگر خبری از زنجیرها نیست.

درست است که آن ها می توانند به پایین بلغزند و از زاویه ای خاص دیده نشوند،

اما در صحنه بعدی باز هم زنجیرها را در ناحیه مچ فلین می بینیم.

راپونزل

هنگامی که میا و وینسنت در کافه هستند، میا در حال انتخاب نوشیدنی و کشیدن سیگار است.

سیگار در زاویه کناری در دست چپ وی قرار گرفته، در حالی که از زاویه رو به رو آن را در دست راست میا می بینیم.

داستان عامه پسند

هری پاتر در یک صحنه به میز گریفیندور نزدیک شده و کنار رون می نشیند.

در حالی که ما در صحنه بعدی شاهد آن هستیم که هری بین هرمیون و پرسی نشسته است.

هری پاتر

هنگامی که خاله پتونیا تولد دادلی را تبریک گفته و پشت سر وی می ایستد، می توان سیم میکروفون را روی گردن او دید.

هری پاتر و سنگ جادو

در صحنه ای که فارست جِنی را ملاقات می کند، شما خواهید دید که اتو خود به خود حرکت کرده و تغییر حالت می دهد.

فارست گامپ

اگر به صحنه پرش ددپول در بزرگراه دقت کنید، متوجه می شوید که در آن لحظه چیزی پشت وی وجود ندارد، اما پس از آن دسته های شمشیر ناگهان ظاهر می شوند و در تمام سکانس همراه او هستند.

دد پول

در سکانس کافه نیز خالکوبی وانسا ظاهر شده و سپس غیب می گردد.

ونسا

در فیلم مرد آهنی۲ ما شاهد آن هستیم که تونی استارک در حالی که پیراهن سفید به تن دارد، سخنرانی می کند.

او برای یک لحظه از فیلم خارج شده و سپس ناگهان پیراهنش تغییر رنگ می دهد و سیاه می شود.

مرد آهنی ۲

۰