دانلود کلیپ تصویری الله منی بارگ آلبوم میان خورشید های همیشه از گروه رستاک

 

با هنرنمایی
داود بامری=دهلک
محمد حسنی=بینجو

۹