بیا بیا اُ خماری رو همه شنیدن و هیچ وقت تکراری نمیشه اما این کلیپ رو هم دانلود کنید و دوباره با صدای محمد دژکام و با همخوانی بانو سوگل خجسته بشنوید.

استاد خداداد شکل زهی (قیچک).
محمد دژکام (هارمونی و خواننده).
سعید سهرابی (دهلک).
بانو :سوگل خجسته(هم آوا).
شعر: عطا شاد.
آهنگساز : شفیغ بلوچ.

با تشکر از جناب محمد دژکام بابت ارسال این کلیپ

 

۹۸