چند آهنگ از هنرمند توانای بلوچ نورمحمد نورل براتون بارگذاری کردم که امیدوارم خوشتون بیاد.

 

 

 

۳۹۱