چند آهنگ شنیدنی با صدای محمد دژکامه و سوگل خجسته

نوازندگان:

بینجو: محمد عمر سامی

طبله: سعید سهرابی

سرود: خداداد زنگی شاهی

باجه: مصطفی دژکامه

 

 

 

۲۹