نمایش شهداد و مهناز

کاری از انجمن نمایش نیکشهر

این فیلم در اجرای در جشنواره نمایش سوره در ایرانشهر ضبط شده

عوامل:

نویسنده: محمدانور بجارزهی

کارگردان: محمدانور بجارزهی – محمد بلوچزهی

بازیگران: سحر ریگی – محمدانور بجارزهی – محمد بلوچزهی

دکور: منوچهر بلیده

نور و لباس: لیاقت چاکرزهی

موسیقی: گل محمد بلوچی – موسی بلوچ – محمود بلیده (خلیفه پیر پتر) – عیسی بلیده

 

دانلود کلیپ به صورت فشرده

۱۳