فیلم کوتاه بلوچی گلی

نویسنده و کارگردان: عمران ساکیب

بازیگران:

محلقا بلوچ مجید بلوچ  مهارالنسا

گلی که دختری دارد که در حال تحصیل است و میخواهد او تحصیلات خود را ادامه دهد اما به خاطر مشکلات مالی و همچنین همسرش که معتاد است نمیتواند به همین جهت…

 

۹