فیلم بلوچی میار

بازیگران: فضل حیات – خالد حیدر – فیصل نور – ایازکیازئی – عابد حنیف – نجیم عبدالرب – ذاکر فاطمه – ظهور رودینی – جابر عظیم

امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید

 

۴۷