دانلود سریال بلوچی شمبل و شاهی ۲+پشت صحنه

بعد از پخش سریال شمبل و شاهی یک و استقبال بی نظیر از این سریال به صلاح دید ابراهیم ساویز و محمد دین دشتی نویسندگی این سریال آغاز شد
در تاریخ ۹/۱۱/۹۵ با حضور مسئولین و عوامل ضبط و فیلمبرداری سریال شمبل و شاهی ۲ رسما آغاز شد
در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۶ به کار خو پایان داد و در تاریخ ۲/۱۱/۹۷ اولین قسمت آن پخش شد.
این سریال در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای ساخته شده که از شبکه هامون پخش میشود.

دانلود تیزر رسمی شمبل و شاهی۲

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت اول

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت دوم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت سوم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت چهارم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت پنجم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت ششم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت هفتم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت هشتم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت نهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت دهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت یازدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت دوازدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت سیزدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت چهاردهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت پانزدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت شانزدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت هفدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت هجدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت نوزدهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیستم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و یکم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و دوم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و سوم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و چهارم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و پنجم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و ششم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و هفتم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و هشتم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت بیست و نهم

پخش آنلاین

===================================

دانلود قسمت سی ام

پخش آنلاین

===================================

دانلود پشت صحنه

پخش آنلاین

۱۳