آهنگ جدید و زیبای علی سامی بنام مه طلا رو میتونید از طریق سایت، کانال تلگرامی و یا اپ اختصاصی مکران موزیک سنتر براحتی دانلود کنید.

 

مه طلا

علی سامی

تنظیم، تهیه و ضبط: استال بند

طراحی کاور: رامین اس آر

آهنگ مه طلا

 

متن آهنگ مه طلا

تی رنگ و رکسارا مناشیدا کوته
تی گپو تی گالان بسته کیدا کوته
منکه چوعبدالان وتارسوا کوته
وفاهه شهرا من دل پ دریا جته
یادان تی من کپان عشکه اسان سوچان
ساته یک سالیین بی ترا من مرا
من تهی عاشکان وتی یادانی تا
دستا تی من گران ماه و ماهکانیان
هله هله هلی هلی
گشان ترا گپان دله
اهویین چمانوتی
هوشامی سرا بره
وش رنگ و مه طلا
نشته تو منی دلا
کوته جادو تو منا
گلی جان پ یک نگا
هله هله هلل هلی
هرکه دل ترا بدا
نیلانی زندگا
رندا مکا چه من گلا
بلا بلا اومه طلا
په ترا بیا فدا
دگه پیمه عاشکان
دل بده توناز مکن

کوته من خدا خدا
تومبه چه من جدا
واهگان سرجم ببان
من چ تو دلجم ببان
جا کوته تی محبتان
نکشا جان رگرگا
دلا شاعری تبن
مرچی مهره موسمن

طلا طلا او مه طلا سکه دوسته تو منا
چو مرید نسگان من تی ودارا ماه طلا
دستا برزا من برا چه خدا لوطا دعا
تو ببه منیگو بس یا که مرا رورا
هله هله هلل هلی
هرکه دل ترا بدا
نیلانی زندگا
رندا مکا چه من گلا
بلا بلا اومه طلا
په ترا بیا فدا
دگه پیمه عاشکان
دل بده توناز مکن

۹۸