ماهکان

عمار حسین زهی
تنظیم: ایوب مهرجویی
ترانه سرا: نعیم بسمل

 

۷۱