آهنگ بی ترا عاشکی نبی

خواننده: آصف نور
ترانه سرا: عظیم همایی
میکس ماستر: علی تنها
کاور: اسماعیل حوت

 

۴۱