آهنگ جدید عابد عثمانی بنام عاشکان تئی رو میتونید از طریق سایت، کانال تلگرامی و یا اپ اختصاصی مکران موزیک سنتر به راحتی دانلود کنید.

 

عاشکا تیے

خواننده: عابد عثمانی

تنظیم: جمال حیدری

ترانه: منوچهر بلیده

آهنگ عاشکان تئی

 

متن آهنگ عاشکان تئی

تو عاشکه منی من عاشکان تئی

بیا بیا که هور بن جدایی تا کدی

چارگه منا من چارگان ترا

دژمنا بن گرن ای عشک هاترا

 

تو یک بلوچیه گوشه عید روچیه

تو چه وش رنگیه گوشه دست دوچیه

دل په تو تلوسی چو سکه بی وسی

برترو زوت بیا منی موتا سر رسی

پرچا بجن جنه یک جاهی جهل ترین

بلی رچنت منی هما هونا سهر ترین

بله کسی مچار مهری دلا مدار

که زیت زیت مران بی درمش و بی توار

 

چون آسمانو ما من گون ترا همراه

چمان مبند په من سدیته منی ساه

یک دری سی بجن چون ماها نور ببی

بلی که دل منی چه سر گنوک ببی

پرچا بجن جنه یک جاهی جهل ترین

بلی رچنت منی هما هونا سهر ترین

بله کسی مچار مهری دلا مدار

که زیت زیت مران بی درمش و بی توار

 

تو عاشکه منی من عاشکان تئی

بیا بیا که هور بن جدایی تا کدی

چارگه منا من چارگان ترا

دژمنا بن گرن ای عشک هاترا

۳۱