آهنگ جدید علی تنها بنام جدایی رو میتونید از طریق سایت، کانال تلگرامی و یا از طریق اپ اختصاصی مکران موزیک سنتر به راحتی دانلود کنید.

جدایی

علی تنها

فرهاد بیبگر

میکس و مستر: علی تنها

تنظیم: شهنوازی

دانلود آهنگ جدایی

 

متن آهنگ جدایی

جـــدایــی جــدایـــی
دوست دارا ترا خدایی
کوته گو من تو بی وفایی
دور شوته بگو کـجایی

بی منا برو، من بی ترا بیا
دل منـی زا دیگـه تنها بیا
گوشته دل منـی هچ کسی نیا
عاشـقی رســم بــی کســی نیا
زانه دل جـز تـو مال کسی نیا
دل توکا جا مـنی هر کسی نیا
گوشتا که جز تو من کسی نیا
درد دا اینچو دلا زانا بسی نیا

بــی کسی نـیا قـسمت منی
هرکس گوشی که منی نبی
شوته هچ کس تهی جایا نبی
بـی کسـه دل وتـی رایـا گـری

بـی مـنا دل تـهی تنهـا نبی
بـی تـرا دل منی زانـا مـری
تهنا نبی زانا نبی زانا مـری

کروس
ای چطو که منا یل کا رو
مـه دلاچند بـرا تل کا رو
هچ برا چـه مـنا ،گناهه نبـیـت
زانتی دل چه وتا جدایی نبی

جدا نبی دل چه تو زانه
دور روهه تو مکا اینچو بهانه
بی منا مرو تو منی جانه
دل منی زانته که تو نمانه

تهی دوری اس دا نی جانا
زانه بی ترا من تنها مانا
بی کسی نبی په کسی کسی نبی
زانه تو تهی جایا هر کسی نبی

انی تو کجه
بی منا تو روهه
چطو بیه بی منا
بی منا تو مرو

ورس رپ
چینچو بگوشا که بیترا نبا
چینچو بگوشا من تنها بیا
دوری تهی گوشه اسی چو جانا
سوچی منی زند تهی واستا تنها
ای دوری چیه دگه بین منو تو
مگو زوری بیگه حس بین منو تو
احساس دگه منی واستا مو
عاشق کوته منا راحت شوته تو

جدایی، نیا قسمت منی خدایی
شوته دور تو بله داره فدایی
ای اخری نیا همیشه منوجدایی
خستیا خدا بکن چه من جدا
دوری هو من دگه عادت کوتا
سستگی وتی دلی چه من راحت کوتا
بازم گوشی حسه هسته منو ترا
تو که وتی ، سرگرمی کو منا
وقتی گو هایا اصلا حساب نیا
وقتی گو من نهه چیا دلا دیا ؟

بی وفایی همیشه هسته حده
تو که زانت منی دلا هسته درده
وانا شاید درد دیگه خالی ببی
روگ تهی منی واستا عادی ببی
جداییها تهی منی دل راضی بی
تهی روگ شاید منی واستا عادی ببی

۲۴