آهنگ جدید ایوب مهرجوئی و رئیس

به نام: بی وفا توه
تنظیم و آهنگسازی: ایوب مهرجوئی

کاور: داوود راهبر

 

۲۰