عاشکاں تیے

خواننده و آهنگساز: عابد عثمانی
ترانه: منوچهر بلیده

 

۱۹