آهنگ کِے گَدیں زهیراں اُ زهیراں من گرپتاراں تو کَدی کاهے منی سمُل من ترا چاراں

نوازنده هارمونی(باجہ): استاد سلمان بلوچ

نوازنده جوڑی (طبله): استاد مجید بلوچ نسب

نوازنده کنجری(دایره زنگی): استاد شیرمحمد ساده

خواننده: منصور پاد

 

این آهنگ با گوشی ضبط شده

 

۱۱۰