موسیقی ملت ایران هر جای دنیا پخش شود اسلحه هایشان را زمین می گذارند

اگر رادیو و تلویزیون، محترمانه با موسیقی برخورد می کردند وضعیت فرهنگی بهتری داشتیم

این موسیقی ملت ایران است که هر جای دنیا پخش شود اسلحه هایشان را زمین می‌گذارند.

اگر یک دوربین کوچک اینجا بود و چنین برنامه هایی را ضبط می‌کرد و به خارجیها نشان میداد ما هیچوقت نگران تهاجم فرهنگی نمیبودیم.

حسین علیزاده شب گذشته در جریان مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گفت:

ماموریت سختی به من واگذار شد و آقای اسعدی (دبیر جشنواره ملی موسیقی جوان) گفتند که به نمایندگی از هنرمندان گرامی حاضر در این جشنواره سخن بگویم؛

امیدوارم این دوستان این نمایندگی را به من بدهند.

دوست دارم از احساسم درباره این جشنواره بگویم، احساسی که شاید بسیاری از مردم ایران امروز آن را داشته باشند.

در یک ساعتی که از مراسم اختتامیه می‌گذرد و اینجا حضور داریم شمه ای از ایران واقعی را دیدیم.

کشور ایران به خاطر گستردگی که دارد دارای تنوع قومیتی و فرهنگی بسیار زیادی است.

این موسیقیدان در ادامه افزود: اگر یک دوربین کوچک توسط دولت یا تصمیم گیرندگان این مملکت امروز در اینجا حضور داشت و این برنامه را ضبط می‌کرد و به خارجی ها نشان میدادند ما هیچوقت نگران تهاجم فرهنگی نمیبودیم.

اگر رادیو و تلویزیون ما درباره موسیقی صحبت میکرد و به موسیقیدانها احترام میگذاشت و چهره خوبی از موسیقی نشان میداد وضعیت ما بسیار بهتر از این بود.

امروز کسانی به رادیو و تلویزیون می‌روند که شاید عنوان موسیقیدان برای آنها زیاد باشد؛

یعنی این افراد و بعضی خواننده ها به جایی میروند که حاضر نیستند ساز را نشان دهند.

وی همچنین عنوان کرد: این موسیقی ملت ایران است که هر جای دنیا پخش شود اسلحه هایشان را زمین می‌گذارند.

این فرشتگانی که امروز در اینجا حضور دارند نماینده ای از لشکر موسیقی نواحی هستند که باید حتما به خانواده ها و معلمان آنها تبریک بگوییم.

حسین علیزاده همچنین در بخش دیگر سخنان خود گفت: بهتر است نگاهی نیز به خود جشنواره موسیقی جوان داشته باشیم.

باور کنید هر جایی که احساس کنم حس دولتی وجود دارد آنجا نمی توانم باشم چون معتقدم هنرمند باید آزاده و آزاد اندیش باشد.

باید به تمام کسانی که باعث و بانی این جشنواره هستند تبریک بگوییم.

سالیان سال طول کشید تا این جشنواره عنوان ملی را به دست آورد و این بسیار مهم است.

این آهنگساز گفت: فکر نمیکنم هیچ روزی در وزارت ارشاد به طراوت این روزها باشد که جشنواره موسیقی جوان برگزار میشود چون در این روزها فرشتگانی می‌آیند و می‌گویند که ما پاسدار فرهنگ این مرز و بوم هستیم.

علیزاده ادامه داد: ما نباید از دولت بترسیم و دولت وحشتناک نیست در واقع دولت وظیفه ای در مقابل ما دارد؛ آنها خدمتگذار ما هستند.

این نفت نیز متعلق به ملت است و شاید اگر آن را نمیداشتیم بهتر بود. این هنر بسیار غنی تر از نفت است.

حسین علیزاده همچنین گفت: در هیچ جای ایران در این چهل-پنجاه سال گذشته این تعداد هنرمند در کنار یکدیگر ننشسته اند تا برای یک کار بسیار مهم تصمیم بگیرند.

اینجا این اتفاق افتاد چون دخالت دولت کمتر است و کار به کاردان سپرده شده است. ما کارمان را خوب بلد هستیم.

می‌بایست امکانات در اختیار کسانی که بلد هستند قرار گیرد.

وی عنوان کرد: به گمان من جشنواره موسیقی جوان موفقترین و معنویترین و آینده نگرترین جشنواره ای است که در ایران برگزار میشود.

بدون هیچگونه اغراقی چنین جشنواره ای در جهان بی‌نظیر است و این را ما با مطالعه می‌گوییم.

وی افزود: من امروز اینجا هستم تا به تمام دوستانم و کسانی که این جشنواره را برگزار کردند تبریک و خسته نباشید بگویم.

باور کنید بارها همه ما در این جشنواره و بر اثر اتفاقاتی که در بروی صحنه می افتاد به گریه افتاده ایم.

من معتقدم باید به خانواده‌ها و معلمان این عزیزان تبریک بگوییم.

۱