بعد از فوت حسن جوهرچی شایعه ای در فضای مجازی ایجاد شد که این بازیگر همسر دوم دارد.
پسر حسن جوهرچی ضمن تکذیب این شایعه اظهار داشت: مادر من خیلی مردتر از هر مردی است، یک سری پیج هایی که از طریق هنرمندان فالورهای جذب می کنند نوشته بودند که حسن جوهرچی و همسر دومش ما خیلی سعی کردیم مادرم از این موضوع چیزی نفهمد ولی بعد از اینکه متوجه شد، خیلی به هم ریخت و یک شب نزدیک بود من به اورژانس زنگ بزنم.
آلین جوهرچی درباره شایعه طلاق پدر و مادرش نیز گفت: نه طلاقی و نه اختلافی در میان بوده است.
بنابراین هرگونه شایعه درباره همسر دوم حسن جوهرچی کذب محض است.
امیدواریم هیچ گاه شایعه ای درباره زندگی هنرمندان منتشر نشود.

 

۰