دکلمه ای زیبا و شنیدنی با نام همیشه فرصت گل نیست… از شاعر نامی بلوچستان حسن اربابی آماده کردیم که امیدواریم مورد پسند شما باشه.

 

متن شعر:

چرا حوالی شعرم قدم زنانی که
نمی نویسمت آن را چنان بخوانی که
کلام تازه ی مارا به باد بسپاری
و روی حرف خودت هم فقط بمانی که
برو نمی کشمت مرگ تو کمی دوری ست
بکش که عشق منی کاشکی بدانی که
منم فقط به نگاه تو سخت محتاجم
دوچشم را به تلافی چه می درانی که
به هیچ جای جهان برنمی خورد بانو
همیشه فرصت گل نیست ، می توانی که ..
به یمن نام شما خواجه شعرها می گفت
بمان عروس غزل درتو هست “آنی”، که
به مرد دربدر تا همیشه ات گفتی
زنی به کسوت گل، ماه دخترانی که
به طعنه ها زدی ام تا نبینمت اما
چگونه سوی خودت بازمی کشانی! که
گمان نمی کنم آخر دوباره ای باشد
نه من همیشه همینم نه تو همانی که
حسن اربابی

۳۴