نام موزیک: کسمت

یاسین دیسلاو
حمید ان آی
یاسر سد
تنظیم: علی دلتا

کاور: مسعود بلوچ

 

۲۳