آهنگ جدید مــنی بابا (پِــت) با خوانندگی وســـیم عـلی

تنظـیم و آھنگساز: وسیم علی

شاعر وترانہ ســـرا: وسیم علی

بــنجو: وســــیم علی

ضبط و میکس استودیو سُر: حسین ھفت

طراح کاور: سلیم جدگال

 

۴۵