آهنگ جدید عاظم سام آی به همراه داود بایگان بنام تو رو میتونید از طریق سایت، کانال تلگرامی و اپ اختصاصی مکران موزیک سنتر به راحتی دانلود کنید.

 

(تو)
عاظم سام آی
داود بایگان

ترانه و ملودی:
عاظم سام آی

تنظیم و میکس:
عبدالسلام بلوچی

 

متن آهنگ تو

تو منا چاره ای دلا داره

په منا ننده ادا راهچاره

په منا کنده په منا گریوه

په منا چیا دلا رنجینه

چمانه منی تو دلداره منی تو

دنیایه منی تو منی عاشکیه تو

تو که منا لوته ندرا جنه په تو منی زندگیه تو

نندان تهی دیماچارا تهی چما

گندا وتی عشکا منی موسیکیه تو

چکا تهی چما کربا باتا ما منی رویایه تو

=================================

دل منی لوتی گو ترا ننده گو ترا هر دم دلو آرامه

تو دوسته چه دل توکا تو منی ساهو منی ارواهه

عشکا تهی دلبر اینچو من گنوکا

دل داته ترا من نی بس ترا لوتا

بستا من تهی گا دنیاها شمشتا منی همسفره تو

کندگ منی بس تهی گریوگ منی بس تهی

دنیا منی بس تهی منی هر دو جهان تهی

گو من ببه بس تو لوتی ترا منی دل منی همرازه تو

۲۴