آهنگ جدید محمد اس ای لاشاری بنام تنهایی رو میتونید براحتی از طریق سایت، کانال تلگرامی و یا اپ اختصاصی مکران موزیک سنتر دانلود کنید.

 

نام آهنگ: تنهایی

خواننده:

محمد اس ای لاشاری

محمد جهان

نعیم مجنون

آهنگ تنهایی

 

متن آهنگ تنهایی

یادتن گوشتن ترا په درد من درمانه

یادتن گوشتون بنند که جاه ته چمانه

کارتن فقط روگ الان شوته چن ماهه

دل من پروشتگو ته چم من ارسانه

منی حالا بچا دلون په کی وشانه

چنکه من سادگتون دنیا کیی دستانه

گوشتی که ممد برو یی آخری گپانه

**************************
منو غمواری دل الان چطو تنهایه

تو و وشحالی دل منم بوتون تنهایء

عصبی بغض کنو تی انتظار کد یایه

تیی یایگ بچا واکی پ من رویاین

بد ترین تنهایی بی رحمی دنیاین

تیی وشین روچن تنهافقط گو آیه

تنهایی که بهترن حکایتی گو ماین

**************************
حکم تنهایی دل بچا په من صادر بو

هر که گفتون خبن په قلب من قاتل بو

ترا ارزش داتون آیی په ته قاءل بو

منا ارزش نیسته آیی الان قابل بو

منی چمان کوره دلون چطو قافل بو

دلا هرجا داتون دلون چتو عاشق بو

دلا دلدار داتون صاحب آ دل شر بو

منا تقصیر هسته خبی من آ سل بو

ترا ارزش نیسته بس دل من باز ول بو

صید ما گرانتو په همشیا آپ گل بو

منی احساس چی بو په دست ته آ له بو

من حساسا بچا همدم آیی تل بو

دل ویرانگو من آیی گو کی محفل بو

من ویرانگو من آیه ته منزل بو

من ترا چی گوشتون بچا ترا من دل بو

هرچی دل فکر نکو برعکس دل آ سل بو

**************************
پاپ

خستو بی کسو تهنایون

بازین غمان تیی گونایون

گریونو ریچون من ارسان

لکگ تی نام گو حونایون

گو تیی یادان درگیرون

ای ته مه بازین دلگیرون

منی جوانی و بربادی

ته یی جوانیا من پیرون

**************************
گفتم نبینم من، نبینم درداتو

گفتم تویی همدم الان اونه باتو

تو دردو دل کردی شنیده حرفاتو

اونم بهت گفته نبینه درداتو

گفتم خوشم با تو، بگیر خوشیاتو

تموم احساست، حتی دروغاتو

نگو که دیر کردی، من احمقم یاتو

*********************
بکش عقب پاتوبگیر برو راتو

آتیش زدم جاتو تموم عکساتو

این من و من کردن تموم مکثاتو

شنیدم حرفاتو دیدم پیاماشو

خدا خدا تنهام همدم ما باشو

مرحم قلبم باش ببین گرف راشو

ببین تولفظاشو تنها بودن هاشو

تنها و حیرونم عزت نفساشو

به یاد اون روزا خنده و اخماشو

ناراحتی واسش بستن موهاشو

حسرت اون روزا قلبمو زخماشو

بسمه این سوزا حتی بودن باشو

به من می گف عشقم صد تا بودن باشو

دروغ بودن حرفاش کشیدم نازاشو

دروغ بودن رازاش مرحم اونا شد

۱۴