بانوک بلوچستانی
ترانه:منوچهر بلیده
تنظیم و اهنگساز:عابد عثمانی

 

۳۳